Herunder kan du læse vores kontrakt mellem dig som medlem og V7 Fit.

Er du ikke medlem endnu så meld dig ind her

 

Punkt 1

Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. Vi gør opmærksom på, at V7 FIT
opbevarer identitetsoplysninger såsom navn, adresse, tlf, CPR, kontonr, og såfremt der er ændringer i disse, bedes dette meddeles i receptionen.

Punkt 2

Medlemskode: Medlemskoden skal altid tjekke ind med i centeret, og dit fremmøde til styrketræning eller holdsport skal registreres inden træningen på kundecomputeren eller i receptionen.

Punkt 3

Varighed: PBS medlemskaber er fortløbende og stopper derfor ikke før, de opsiges i henhold til punkt 7, såfremt andet ikke er angivet i prislisten.

Punkt 4

Betaling: Ved tegning af PBS medlemskaber betales på tegningsdagen for indmeldelsen og evt. instruktion og programlægning. Desuden for perioden fra påbegyndelsen af medlemskabet og frem til den første PBS betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto.

Punkt 5

For sen betaling: Betales den løbende ydelse for PBS medlemskabet ikke rettidigt, fremsendes rykker samt rykkergebyr. Såfremt den manglende indbetaling ikke afregnes inden forfaldsdatoen fremsendes en faktura på den resterende del af den tegnede periode. Medlemskortet spærres indtil fakturaen er betalt.

Punkt 6

Prisændringer: Priserne i V7 FIT opreguleres årligt den 1. januar med 30 dages varsel.

Punkt 7

Medlemsskabstyper: Der gøres opmærksom på, at V7 FIT til hver en tid kan regulere eller opsige medlemskabstyperne med 2 mdr. varsel

Punkt 8

Berosættelse og opsigelse af PBS medlemskaber: løbende måned + 30 dage. Det er KUN gyldigt at opsige medlemskabet ved fremsendelse af e-mail til info@v7fit.dk
Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages, Det koster 150,00 kr. pr. gang at sætte sit medlemskab i bero.
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. boresætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

Punkt 9

Aldersgrænse: Aldersgrænse for træning på egen hånd i V7 FIT er 15 år eller efter aftale med Centerleder.

Punkt 10

Afmelding af reservationer: Er medlemmet forhindret i at møde op til en holdreservation, skal der meldes afbud hertil senest 2 timer før. Ved manglende afbud til holdtimer opkræves medlemskaber et gebyr på 55,00 kr. . Husk fremmøde til holdtimer senest 10 min. før start ellers kan pladsen gå til anden side.

Punkt 11

Helbredstilstand og personskade: Al træning foregår på eget ansvar i V7fit.

Punkt 12

Værdigenstande: Det anbefales, at alle værdigenstande opbevares i aflåst skab i omklædningen. V7 FIT tager ikke ansvar for tyveri eller beskadigelse af ejendele. V7 FIT er videoovervåget og der er tyverialarm uden for åbningstid.

Punkt 13

Ordensregler: Læs venligst regelsæt i V7 FIT. Overtrædelse af disse kan medføre bortvisning.

Punkt 14

Beklædningsregel: For mænd skal træningen foregå i T-shirt eller langærmet.